Nasza firma oferuje profesjonalne usługi BHP i PPOŻ, wypracowane przez lata praktyki oraz wysokie standardy szkoleniowe, powiązane z przeglądami stanowisk pracy, analizami wypadkowości i występującym ryzykiem zawodowym.

Usługi BHP:

 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń,
 • Oznakowanie bezpieczeństwa ,
 • Dokumentacja BHP,
 • Gospodarka odzieżą,
 • Opracowanie pomiarów środowiska pracy,
 • Realizowanie zadań pokontrolnych.

Usługi PPOŻ:

 • Oznakowanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi,
 • Doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagań przeciwpożarowych,
 • Pomoc w usunięciu nakazów pokontrolnych,
 • Wykonywanie planów ewakuacji, procedur ewakuacji ludzi i mienia,
 • Prowadzenie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • Organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,
 • Opracowanie i/lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • Prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników.