Kursy zawodowe UDT

Kursy zawodowe UDT

związane z urządzeniami podlegającymi Urzędowi Dozoru Technicznego, w tym wózki jezdniowe, podesty ruchome, żurawie, windy, suwnice.

Co zawiera szkolenie?

W programie szkolenia m. in. (w zależności od zakresu szkolenia):

 • czynności operatora przy obsłudze wózków prze podjęciem pracy i po pracy;
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami;
 • wiadomości z zakresu ładunkoznastwa;
 • wiadomości z zakresu BHP;
 • wiadomości o dozorze technicznym;
 • akty prawne i warunki techniczne dozoru technicznego;
 • budowa części mechanicznych suwnic oraz wciągarek i wciągników sterowanych z poziomu roboczego i z kabiny;
 • budowa części mechanicznych suwnic specjalnych oraz dźwignic linotorowych i układnic magazynowych;
 • warunki techniczne dozoru w zakresie eksploatacji podestów ruchomych;
 • zajęcia praktyczne.
Zakończenie kursu:

Kurs kończy się egzaminem. Każdy kursant otrzymuje imienne zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu.

Wszystkim uczestnikom organizowanych przez nasz szkoleń zawodowych gwarantujemy między innymi:
 • wzrost poziomu praktycznych umiejętności osób pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje poprzez kursy zawodowe,
 • zwiększenie szans na zatrudnienie i stawienie czoła wysokiej konkurencji na rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych,
 • zmniejszenie poczucia zagrożenia bezrobociem poprzez podniesienie poziomu umiejętności.