Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Chcąc podnosić bezpieczeństwo w firmie oraz spełniać wymagania Art. 2091 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy. Osoba wyznaczona przez pracodawcę do pełnienia tej funkcji musi mieć ważne szkolenie okresowe bhp oraz dodatkowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzane przez wysoce wykwalifikowaną kadrę instruktorów wśród których znajdują się czynnie działający ratownicy medyczni i strażacy.

Co zawiera szkolenie?

Program szkolenia zawiera m.in.:
 • zasady bezpieczeństwa w przypadku udzielania pierwszej pomocy;
 • regulacje prawne;
 • kompletowanie apteczki pierwszej pomocy;
 • organizacja miejsca wypadku, wzywanie pogotowia;
 • postępowanie z poszkodowanymi;
 • ocena funkcji życiowych;
 • postępowanie podczas utraty przytomności;
 • resuscytacja;
 • działania w przypadku masywnych krwotoków;
 • postępowanie w urazach kończyn, głowy;
 • postępowanie we wstrząsie;
 • postępowanie w przypadku oparzeń;
 • postępowanie w przypadku porażenia prądem;
 • postępowanie w razie zadławienia;
 • ewakuacja z miejsca zdarzenia.
Do nauki wykorzystujemy nowoczesne metody przekazu:
 • aktywne prezentacje multimedialne,
 • fantomy do nauki resuscytacji,
 • apteczki pierwszej pomocy,
 • sprzęt ratowniczy.
Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się testem pisemnym oraz sprawdzeniem umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Każdy kursant otrzymuje imienne zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu.