Usługi BHP

Usługi BHP

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi BHP, wypracowane przez lata praktyki oraz wysokie standardy szkoleniowe, powiązane
z przeglądami stanowisk pracy, analizami wypadkowości
i występującym ryzykiem zawodowym.

Co zawierają usługi BHP?

  • ocena ryzyka zawodowego;
  • instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń;
  • oznakowanie bezpieczeństwa;
  • dokumentacja BHP;
  • gospodarka odzieżą;
  • opracowanie pomiarów środowiska pracy;
  • realizowanie zadań pokontrolnych.