Zapraszamy do zapoznania z ofertą szkoleniową na wrzesień 2021:

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych:

  • 02 września 2021 o godz. 9:00
  • 21 września 2021 o godz. 9:00

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej (brygadzista, kierownik, leader):

  • 15 września 2021 o godz. 9:00 Szkolenie można odbyć w formie samokształcenia kierowanego.

Kurs dla operatorów wózków widłowych zakończony egzaminem UDT

  • 23-24 września godz. 8:00 kurs ( Egzamin UDT przewidziany na koniec października)

Kurs uprawnienia energetyczne G1, G2, G3 eksploatacja i dozór 

  • 28 września godz. 9:00

Kurs zakończony egzaminem  w tym samym dniu, możliwe zdobycie wszystkich uprawnień energetycznych.

NOWOŚĆ!!!!!

SZKOLENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZWIĄZANEJ Z NIEDOPEŁNIENIEM OBOWIĄZKÓW BHP- szkolenie możemy zorganizować u Państwa w firmie 

TEL. 508 255 351 

E-MAIL: BIURO@GOMA-SZKOLENIA.PL