Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno być zorganizowane:

  • do 30 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika dla pracodawców;
  • do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób kierujących pracownikami;
  • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla pozostałych grup pracowniczych (pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych).

Dla kogo prowadzimy szkolenia?

  • Szkolenia okresowe bhp realizujemy dla wszystkich grup zawodowych, bez względu na wiek i płeć.
  • Posiadamy doświadczenie w realizowaniu szkoleń głównie dla branż z obszarów: budownictwa, wojska, służby zdrowia,  transportu, oświaty oraz wielu innych.
  • Każde szkolenie okresowe bhp kończy się krótkim sprawdzeniem wiedzy oraz wydaniem stosownych zaświadczeń honorowanych przez wszystkich pracodawców.

Szkolenie okresowe bhp należy realizować cyklicznie w następujących okresach czasowych:

  • Nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
  • Nie rzadziej niż raz w roku – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne.
  • Nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
  • Nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.