Drodzy klienci!
Powoli wracamy do normalnej pracy i kontaktów z wami. Oczywiście wszystko z zachowaniem bezpiecznych odległości i wymaganych środków tj. rękawiczki i maseczki.
W maju zapraszamy na szkolenia okresowe BHP dla kadry kierowniczej i pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno-biurowych.
Dodatkowo 20 maja odbędzie się u nas kurs uprawnienia energetyczne zakończony egzaminem nadającym właściwe uprawnienia.
Liczba miejsc ograniczona. Na szkolenia przewidujemy 10 osób na salę.
Powierzchnie będą regularnie dezynfekowane. Zapewniamy płyny do dezynfekcji rąk. Zachowanie bezpiecznych odległości. Każdy uczestnik wyposażony będzie w maseczkę i rękawiczki.

Serdecznie zapraszamy!
tel. 508 255 351
Goma Kształcenie Kadr
ul. Sarańska 5
98-200 Sieradz
e-mail: biuro@goma-szkoleni.pl