Outsourcing BHP – stała obsługa

Pracodawca ma obowiązek utworzyć służbę BHP jeżeli zatrudnia powyżej 100 pracowników.  W zakładach o niższym stanie zatrudnienia zadania mogą być powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy oraz w niektórych sytuacjach zadania służby bhp może wypełniać sam pracodawca lub specjalista z zewnątrz.
Pracownik służby bhp musi spełniać określone wymagania kwalifikacyjne oraz ukończyć odpowiednie szkolenie bhp dla tej służby.

Firma Goma Kształcenie Kadr oferuje obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jako firma zewnętrzna. Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie BHP. Na rynku istnieje od 2005 roku. Specjaliści ds. BHP zajmujący się obsługą posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje m.in : ukończone studia wyższe inżynieryjne, uprawnienia Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej, ukończony kurs Auditora Zintegrowanego Systemu ISO 9001, ISO 14001. Zespół stale poszerza swoją wiedzę, podnosi kompetencje i doskonali umiejętności.

Zajmujemy się obsługą zarówno małych jak i dużych firm. Pod swoją opieką posiadamy duże zakłady produkcyjne, placówki oświatowe, sklepy, banki i małe firmy usługowe. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi BHP obejmujące właściwie wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach. Oferowane usługi obejmują więc zarówno doradztwo jak i analizę, ocenę i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w odniesieniu do konkretnych, obowiązujących przepisów i rozporządzeń. Gwarantujemy pełen profesjonalizm w każdym aspekcie naszej działalności. Współpracujemy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Oddział w Sieradzu.  Specjaliści ds. BHP zajmujący się obsługą BHP dzielą się swoim doświadczeniem na szkoleniach okresowych BHP, kursach UDT, kursach na uprawnienia energetyczne czy prace na wysokości. Od lat wspieramy pracodawców w formie outsourcingu.

Outsourcing to w skrócie powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Jest to rozwiązanie zgodne z wymogami Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP.

Jak to działa?

W praktyce obsługa firm w zakresie BHP polega na tym, że my przejmujemy obowiązki w ustalonym zakresie, a Ty zyskujesz spokój i czas na rozwój swojej działalności.

W zakres usług wchodzą działania wynikające z przepisów (Dz.U. Nr 109, poz. 704, ze zm.), między innymi:

 • wstępne szkolenia BHP
 • kontrola stanu BHP pod kątem konkretnego zagadnienia lub też kontrola kompleksowa
 • audyt BHP
 • regularne tworzenie analiz stanu BHP
 • ocenianie ryzyka zawodowego
 • tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych)
 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP
 • pomoc podczas postępowania powypadkowego
 • prowadzenie rejestrów BHP
 • doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki
 • pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • uczestnictwo podczas procesu planowania unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania ich z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP
 • uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP
 • badania środowiskowe
 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS)
 • wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP

Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych.

Więcej informacji pod nr tel. 508 255 351 lub biuro@goma-szkolenia.pl