Firma „GOMA” Kształcenie Kadr w Sieradzu rozpoczęła działalność w maju 2005 roku, posiada status osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Z dniem 07 marca 2011 roku uzyskaliśmy wpis do ewidencji placówek oświatowych.Od początku swojego funkcjonowania współpracowaliśmy z firmą i wydawnictwem Sannort z siedzibą w Sandomierzu.

Ponadto jesteśmy siedzibą Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP, skupiającego wielu członków zajmujących się szeroko rozumianą profesją bezpieczeństwa i higieny pracy. Naszym dodatkowym atutem jest wpis do ewidencji instytucji szkoleniowych, który umożliwia nam współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy i szkolenie osób bezrobotnych.

Podstawową działalnością naszej firmy jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalistycznych kursów dających kwalifikacje zawodowe. Szkolenia w zakresie bhp prowadzone są na podstawie programów opracowanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 roku „w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz.U. nr 80 Poz. 1860) oraz inne przepisy szczegółowe. Specjalistyczne szkolenia zawodowe natomiast realizujemy na podstawie programów uzgodnionych z Urzędem Dozoru Technicznego w Łodzi (suwnice, podesty ruchome, żurawie podnośnikowe), z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr w Mysłowicach (wózki widłowe), z Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie (obsługa stacji LPG).