Firma Goma Kształcenie Kadr zaprasza na szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy i obsługi punktów aptecznych.

Termin szkolenia: 23.04.2020 r. godz. 9:00

Miejsce szkolenia: Goma Kształcenie Kadr, ul. Sarańska 5

Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany ratownik medyczny.

Szkolenie jest skierowane dla pracowników w celu odbycia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi punktów aptecznych.

Paragraf 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) zawiera zapis mówiący o tym, że nauczyciel podlega obowiązkowi ukończenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Na podstawie art. 2091 § 1 pkt 2 k.p. pracodawca jest obowiązany: wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.