Cel szkolenia

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące wózki jezdniowe oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu, dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników, zatrudnionych na stanowiskach pracy, realizujących operacje transportu bliskiego z wykorzystaniem wózków jezdniowych. W programie uwzględniono:

  • Rodzaje wózków jezdniowych
  • Budowę i obsługę wózków
  • Ładunki i ich rodzaje
  • Przepisy BHP dotyczące pracy na wózku
  • Dozór techniczny
  • Wymianę butli gazowych

Rodzaje uprawnień

• uprawnienia wydane przez URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 

Planowany termin rozpoczęcia kursu: WRZESIEŃ 2020 R.

Zajęcia teoretyczne

Prowadzone przez osobę posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie obsługi. Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptu papierowego lub elektronicznego.

Zajęcia praktyczne

Prowadzone są przez instruktorów posiadających stosowne kwalifikacje. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są z wykorzystaniem urządzenia, spełniającego wszystkie wymagania dozoru technicznego.

Wymagania wobec kandydata:

  • Ukończone 18 lat
  • Wykształcenie min. Podstawowe

Więcej informacji pod nr. tel. 508 255 351 lub osobiście w siedzibie firmy Goma Kształcenie Kadr ul. Sarańska 5, 98-200 Sieradz