Pracodawca jest zobowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania. Przeprowadzanie tego rodzaju kontroli jest natomiast jednym z podstawowych obowiązków służby bhp.

Firma Goma zatrudnia pracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży BHP. Oferujemy Państwu przeprowadzenie okresowych kontroli stanu BHP w zakładzie. W zależności od rodzaju zakładu i Państwa potrzeb, kontrola może obejmować:

  • przegląd maszyn i bezpieczne stanowisko pracy;
  • przegląd stosowanej odzieży i środków ochrony indywidualnej ;
  • stosowanie środków chemicznych w zakładzie pracy;
  • bezpieczna praca przy użyciu urządzeń UDT w tym wózki widłowe;
  • ergonomia na stanowisku pracy z komputerem;
  • zapewnienie dojść do stanowisk pracy i przegląd dróg transportowych;
  • oznakowanie stanowiska pracy, instrukcje, piktogramy, znaki ostrzegawcze;
  • wyznaczenie dróg transportowych;
  • kompleksowy przegląd zakładu mają na celu wykrycie wszystkich występujących niezgodności oraz zaproponowanie działań naprawczych.

Po przeprowadzeniu przeglądu sporządzany jest protokół z zaproponowaniem działań naprawczych jakie należy podjąc aby poprawić warunki BHP w zakładzie pracy.

 

Więcej informacji pod numerem tel. 508 255 352 lub pod adresem buro@goma-szkolenia.pl