Co to są uprawnienia UDT?

Uprawnienia UDT określają kwalifikacje osób w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, a uściślając – urządzeń transportu bliskiego.

Zaświadczenia kwalifikacyjne nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego mają na celu potwierdzenie znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, obowiązujących przepisów prawnych i norm, a także potwierdzić umiejętności praktycznego wykonywania czynności w obrębie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego wydawane są na podstawie pozytywnie ocenionego egzaminu państwowego składanego przed komisją UDT, który sprawdza wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do obsługi wybranych urządzeń transportu bliskiego.

Jak zdobyć uprawnienia UDT? 

Wystarczy zapisać się na odpowiedni kurs w firmie Goma Kształcenie Kadr, dokonać opłaty egzaminacyjnej i wypełnić stosowny wniosek. Doświadczeni trenerzy przeprowadzają kursy na takie urządzenia jak:

  • podesty ruchome (masztowe, przejezdne, stacjonarne oraz wiszące);
  • suwnice, wciągarki i wciągniki (ogólnego i specjalnego przeznaczenia);
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (także z wysięgnikiem i operatorem unoszonym wraz z ładunkiem);
  • wyciągi towarowe;
  • żurawie (przewoźne, przenośne, samojezdne, stacjonarne, szynowe, wieżowe i szybkomontujące).

Zdobycie uprawnień UDT jest konieczne, aby móc legalnie podjąć pracę w charakterze konserwatora lub operatora pojazdu technicznego.

Jak przebiega kurs na urządzenia UDT?

Podczas kursu  przyszli operatorzy zdobywają wiedzę z zakresu:

  • znajomości obowiązujących przepisów BHP
  • teorii dotyczącej bezpieczeństwa podczas pracy
  • obowiązującego zbioru wymagań Urzędu Dozoru Technicznego
  • rozwiązują testy przygotowujące do teoretycznej części egzaminu UDT
  • wiedzę praktyczną z obsługi urządzeń UDT

Do kiedy są ważne uprawnienia na urządzenia UDT?

UWAGA UPRAWNIENIA UDT NIE SĄ JUŻ BEZTERMINOWE!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, uprawnienia wydawane od 01.06.2019 r. mają określony okres ważności.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r. zachowują ważność przez okres 5 lat. Aby przedłużyć ważność uprawnień, należy złożyć do właściwego miejscowo UDT w terminie 3 miesięcy przed upływem ważności uprawnień wniosek z informacją, że w okresie 5 lat wnioskodawca przepracował na określonym urządzeniu 3 lata. Wynika to z ustawy o dozorze technicznym z Art.2 punktu 2c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. Przedłużenie uprawnień jest bezpłatne. Jeżeli właściciel uprawnień nie przedłuży ich w wymaganym terminie- stracą one swoją ważność.

TERMINY WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ UDT NA OBSŁUGĘ SUWNIC

10 lat – suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
5 lat – suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

TERMINY WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ UDT NA OBSŁUGĘ ŻURAWI

10 lat – żurawie stacjonarne oraz żurawie przewoźne i przenośne (tzw. HDS)
5 lat – żurawie samojezdne oraz żurawie wieżowe i szybkomontujące

TERMINY WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ UDT NA OBSŁUGĘ PODESTÓW

10 lat – podesty ruchome stacjonarne, wiszące, masztowe
5 lat – podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne, montowane na pojeździe)

TERMINY WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ UDT NA OBSŁUGĘ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

10 lat – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
5 lat – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Ile kosztuje kurs na urządzenia UDT?

W Gomie Kształcenie Kadr cena kursu jest uzależniona od ilości osób, które jeden pracodawca zgłasza na szkolenie oraz od miejsca jego przeprowadzenia. Aby dowiedzieć się więcej na temat szkoleń wystarczy napisać na biuro@goma-szkolenia.pl lub zadzwonić 508 255 351