Drogi pracodawco czy wiesz, że….

twoim obowiązkiem jest tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym informowanie pracowników o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy, regularne przeprowadzanie pomiarów środowiska pracy i informowanie o wynikach pracowników, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej i wiele, wiele innych.

Tak drogi pracodawco masz bardzo dużo obowiązków w zakresie BHP. Ale nie martw się jesteśmy MY!


Firma Goma Kształcenie Kadr z wieloletnim doświadczenie w branży, bardzo chętnie pomoże Ci w tworzeniu niezbędnej dokumentacji BHP takiej jak:


 Ocena ryzyka zawodowego
 Instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn
 Instrukcje stanowiskowe
 Regulamin gospodarki odzieżą i SIO
Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót
 Opracowanie wyników pomiarów środowiska pracy
Chronometraż

Pomożemy również zorganizować pomiary środowiska pracy, wytypować stanowiska do pomiarów i na koniec opracować wyniki.

⚠️Pracodawco jeżeli czeka cię kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub dopiero co zacząłeś prowadzić własną firmę i zatrudniać pracowników, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy!

Zespół Goma Kształcenie Kadr
tel. 508255351