Firma „GOMA” Kształcenie Kadr w Sieradzu zaprasza Państwa do uczestnictwa w jednodniowym seminarium:

„CZAS PRACY – WARSZTATY 

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z najważniejszymi przepisami i zasadami rozliczania czasu pracy.

Większość zajęć poświęcona będzie warsztatom, czyli praktyce rozliczania czasu pracy.

Program szkolenia obejmuje:

Zakres teoretyczny (wykład):

 1. Podstawy prawne:
 2. Normy czasu pracy, wymiar czasu pracy
 3. Pojęcie: doby, tygodnia, dnia wolnego od pracy, pracy zmianowej
 4. Systemy i okresy rozliczeniowe czasu pracy, rozkład czasu pracy, rozkład czasu pracy danego pracownika
 5. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierowników
 6. Odpoczynek dobowy i tygodniowy
 7. Praca w godzinach nadliczbowych – dopuszczalność i zasady rekompensaty
 8. Wyjścia prywatne
 9. Praca w niedzielę i święta oraz w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – dopuszczalność i zasady rekompensaty
 10. Praca w porze nocnej
 11. Ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy
 12. Wydłużenie okresu rozliczeniowego
 13. Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy (z uwzględnieniem zmian od 2019 roku)
 14. Uregulowania dotyczące czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
 15. Wykroczenia dotyczące naruszenia przepisów o czasie pracy

Zakres praktyczny (ćwiczenia – warsztaty):

 1. ROZLICZANIE – harmonogramów czasu pracy przez uczestników szkolenia
 2. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, osób kierujących pracownikami, pracowników działów kadr, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy stykają się ze stosowaniem rozliczania czasu pracy w praktyce.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą oraz ugruntują wiedzę dotyczącą zmian w przepisach, poznają najnowsze wytyczne, orzeczenia oraz wskazania dotyczące interpretacji przepisów.

Szkolenie poprowadzi inspektor pracy, pracownik O/PIP.

Miejsce szkolenia:      „Goma” Kształcenie Kadr w Sieradzu, ul. Sarańska 5 /budynek BGŻ wejście od ul. Łokietka/

Termin  szkolenia:        25 luty 2020 roku w godz. 09:00 – 14:00

Dodatkowe informacje prosimy kierować:

Tel./fax (43) 826 77 08, (43) 826 77 98

Kom. 508 255 351

e-mail: biuro@goma-szkolenia.pl, goma@vp.pl

www.goma-szkolenia.pl