Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wdrożono w naszym kraju ograniczenia, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Część z tych ograniczeń dotyczy miejsc pracy. Niezależnie od faktu, czy zagrożenie przybierze postać chroniczną, czy możliwe będzie szybkie wyeliminowanie patogenu z przestrzeni publicznej, zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy w dniu 06.05.2020 r. opracowała zalecenia, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa i ułatwić bezpieczny powrót do pracy. W związku z prowadzonymi zaleceniami firma Goma Kształcenie Kadr wychodzi na przeciw potrzebom pracodawców.

  • Oferujemy przygotowanie profesjonalnej oceny ryzyka zawodowego w narażeniu na wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 zgodnie z wytycznymi PIP.
  • Tworzymy procedury bezpieczeństwa, procedury awarii w przypadku wystąpienia zarażenia wirusem SARS-CoV-2.
  • Tworzymy plan działań,  obejmujący właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, pozwalające normalnie pracować i jednocześnie zapobiegać możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2.

Właściwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy – właściwe środki prewencyjne pomogą w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po złagodzeniu środków fizycznej izolacji oraz przyczynią się do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19.

Zapraszamy do współpracy

Zespół Goma Kształcenie Kadr