Oferta szkoleń

OBSŁUGA FIRM W ZAKRESIE BHP I PPOŻ

W RAMACH KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI W ZAKRESIE BHP PROPONUJEMY:

 

 • Ocenę ryzyka zawodowego
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Pomoc w tworzeniu  systemu zarządzania BHP
 • Analizę stanu BHP w zakładzie pracy
 • Oznakowanie bezpieczeństwa
 • Pomoc w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (np. akta osobowe)
 • Systematyczne kontrole warunków pracy w zakładzie
 • Postępowanie powypadkowe

 

W RAMACH KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI W ZAKRESIE PPOŻ PROPONUJEMY:

 

 • Nadzór nad stanem bezpieczeństwa ppoż w budynku/ach,
 • Sporządzanie protokołów ze stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie,
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony ppoż,
 • Oznakowanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi,
 • Doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagań przeciwpożarowych,
 • Pomoc w usunięciu nakazów pokontrolnych,
 • Wykonywanie planów ewakuacji, procedur ewakuacji ludzi i mienia,
 • Prowadzenie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • Organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,
 • Opracowanie i/lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • Prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników,

SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

OBOWIĄZKOWE

 1. BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. BHP okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 3. BHP okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 4. BHP okresowe pracowników inżynieryjno – technicznych
 5. BHP okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
 6. BHP okresowe pracowników administracyjno – biurowych i innych

UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy
 2. Komisje bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 4. Gospodarka materiałami niebezpiecznymi
 5. Podstawowe problemy ochrony środowiska


PRAWO PRACY

 1. Ubezpieczenia społeczne
 2. Wszystko o czasie pracy
 3. Ocena ryzyka zawodowego
 4. Aktualne problemy w prawie pracy

 

SZKOLENIA DAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE, W TYM URZĄDZENIA DOZOROWE I TRANSPORTOWE

 

 1. Suwnice – obsługa
 2. Wózki jezdniowe wszystkich typów
 3. Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne
 4. Obsługa żurawi przenośnych (przeładunkowych)
 5. Uprawnienia energetyczne grupy I, II i III
 6. Palacze co (w zależności od rodzaju kotła)
 7. LPG
 8. Piły mechaniczne do cięcia drewna (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r.’w sprawie bezp. i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej” Dz. U. z dnia 8 września 2006 nr 162 poz.1141)
 9. Obsługa wykaszarek

 

POZOSTAŁE

 

 1. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
 2. Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy i ewakuacja pracowników
 3. System analizy zagrożeń, kryteria punktów kontroli HACCP
 4. Dobre praktyki higieniczno – sanitarne
 5. Prace na wysokości
 6. Substancje, preparaty chemiczne
 7. Czynniki biologiczne
 8. Zasady oceny zgodności maszyn z normami Unii Europejskiej
 9. ABC małego biznesu
 
 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information